דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מגזרי המיעוטים

70.02.03

230,933,000
בשנת 2022 תקציב מגזרי המיעוטים הוא ₪94,025,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪230,933,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪157,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪387,933,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪136,500,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪464,025,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪34,962,807
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?