דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשתיות לבנייה חדשה

70.02.03

114,161,000
בשנת 2019 תקציב תשתיות לבנייה חדשה הוא ₪66,211,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪114,161,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪53,739,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪167,900,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪193,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪344,704,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪74,037,263
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?