דלג לתוכן עיקרי
70.02.02.12

חברות מנהלות - תכנון ופיתוח

תקציב מאושר: 690,000
תקנה תקציבית בתכנית עבודות פיתוח לבנייה (תחת תחום בנייה חדשה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב חברות מנהלות - תכנון ופיתוח לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪690,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪467,310,756
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)