דלג לתוכן עיקרי
70.02.02.11

עבודות פיתוח באמצעות רשויות מקומיות

תקציב מאושר: 34,000
תקנה תקציבית בתכנית עבודות פיתוח לבנייה (תחת תחום בנייה חדשה בסעיף שיכון).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב עבודות פיתוח באמצעות רשויות מקומיות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪34,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪38,166,798
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2021.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)