דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבודות פיתוח לבנייה

70.02.02

2,455,884,000
בשנת 2022 תקציב עבודות פיתוח לבנייה הוא ₪72,535,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,455,884,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪183,759,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,639,643,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,395,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪5,102,888,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪-498,750,871
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?