דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תכנון, פיקוח ומדידות

70.02.01

27,678,000
בשנת 2022 תקציב תכנון, פיקוח ומדידות הוא ₪10,560,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪27,678,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪155,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪274,534,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪24,917,528
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?