דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בנייה חדשה

70.02

5,487,253,000
בשנת 2022 תקציב בנייה חדשה הוא ₪809,664,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,487,253,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪363,759,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪5,851,012,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,632,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪8,186,384,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪224,154,160
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?