דלג לתוכן עיקרי
70.02

בנייה חדשה

תקציב מאושר: 5,487,253,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף שיכון.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2022 תקציב בנייה חדשה הוא ₪809,664,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,487,253,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪363,759,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪5,851,012,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪224,154,160
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?