דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אשראי מסובסד והשתתפות

70.01.03

71,374,000
בשנת 2015 תקציב אשראי מסובסד והשתתפות הוא ₪10,672,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪71,374,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪30,828,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪102,202,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪45,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪2,213,074
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2015.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?