דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב שיכון הוא ₪2,221,880,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪100,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,321,880,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,867,767,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪12,781,666,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-165,334,394
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?