דלג לתוכן עיקרי
68.13.01.31

הכנסות מרשות שדות התעופה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית כללי (תחת תחום ביקורת גבולות בסעיף רשות האוכלוסין, ההגירה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב הכנסות מרשות שדות התעופה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?