דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב שכר ופעולות הוא ₪30,544,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪108,500,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪25,064,000 (82.06%)
  • רכש וקניות: ₪5,480,000 (17.94%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪93,635,894
תחת סעיף זה מוקצים 626.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?