דלג לתוכן עיקרי
68.12.01

מינהל האכיפה

תקציב מאושר: 140,865,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום טיפול בזרים ומעסיקים בסעיף רשות האוכלוסין.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב מינהל האכיפה הוא ₪140,865,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪72,281,000 (51.31%)
  • רכש וקניות: ₪68,584,000 (48.69%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪155,889,123
תחת סעיף זה מוקצים 340 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?