דלג לתוכן עיקרי
68.12

טיפול בזרים ומעסיקים

תקציב מאושר: 186,477,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף רשות האוכלוסין.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב טיפול בזרים ומעסיקים הוא ₪186,477,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪108,716,000 (58.3%)
  • רכש וקניות: ₪77,761,000 (41.7%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪198,851,972
תחת סעיף זה מוקצים 514 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?