דלג לתוכן עיקרי
68.11.01.02

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מטה ולשכות אוכלוסין (תחת תחום מטה, לשכות אוכלוסין בסעיף רשות האוכלוסין, ההגירה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב עבודה בלתי צמיתה לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?