דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב עב"צ - מעברי גבול יבשתיים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,400,000.
תחת סעיף זה מוקצים 360 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?