דלג לתוכן עיקרי
68.06.01.01

שיא כוח אדם

תקציב מאושר: 20,788,000
תקנה תקציבית בתכנית מטה משטרת הגירה (תחת תחום משטרת הגירה בסעיף רשות האוכלוסין, ההגירה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב שיא כוח אדם הוא ₪25,418,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪20,788,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 200 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?