דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2011 תקציב מטה משטרת הגירה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪274,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪41,296,829
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2011.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?