דלג לתוכן עיקרי
68.04.09.11

הכנסות טיפול באיחוד

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית יחידה לטיפול בעובד (תחת תחום מנהל האוכלוסין בסעיף רשות האוכלוסין, ההגירה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב הכנסות טיפול באיחוד לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?