דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2009 תקציב השתתפות בשב"ס טיפול בעצירים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?