דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב מטה ותחום האוכלוסין הוא ₪202,208,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪260,038,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,600,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪261,638,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,014,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪4,200,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪103,378,000 (39.51%)
  • רכש וקניות: ₪136,942,000 (52.34%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪225,403,447
תחת סעיף זה מוקצים 453.5 תקני כח אדם , ובנוסף 1,838 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?