דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב מנהל האוכלוסין הוא ₪184,827,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪322,333,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪150,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪322,483,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪12,497,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪82,205,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪121,684,000 (37.73%)
  • רכש וקניות: ₪178,961,000 (55.49%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪185,541,750
תחת סעיף זה מוקצים 487.5 תקני כח אדם , ובנוסף 3,026 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?