דלג לתוכן עיקרי
68.03.20.09

שכר דירה

תקציב מאושר: 104,000
תקנה תקציבית בתכנית מדור התשלומים (תחת תחום רישיונות והיתרים להעסקת בסעיף היחידה לעניין העובדים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב שכר דירה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪104,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪1,008,500
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)