דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב רישיונות והיתרים להעסקת הוא ₪22,940,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪25,616,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪10,218,000 (39.89%)
  • רכש וקניות: ₪14,170,000 (55.32%)

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪19,399,318
תחת סעיף זה מוקצים 59 תקני כח אדם , ובנוסף 135 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?