דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב שעות נוספות זמני ליחידת הסמך לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪269,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?