דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב עב"צ זמני ליחידת הסמך לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,677,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 156 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?