דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב רשות האוכלוסין הוא ₪759,786,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪171,936,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪122,792,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪389,385,000 (51.25%)
  • רכש וקניות: ₪327,677,000 (43.13%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪960,574,207
תחת סעיף זה מוקצים 2,108 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?