דלג לתוכן עיקרי
67.25.03.19

מימון צרכי קורונה

תקציב מאושר: 261,324,000
תקנה תקציבית בתכנית בינוי ופיתוח (תחת תחום בינוי ופיתוח בסעיף בריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב מימון צרכי קורונה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪261,324,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪90,676,067
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)