דלג לתוכן עיקרי
67.25.02.13

הכנסות מגורמי חוץ לתוכנית חיזוק הצפון

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בינוי תשתיות, פיתוח (תחת תחום בינוי ופיתוח בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לתוכנית חיזוק הצפון לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?