דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בינוי תשתיות, פיתוח

67.25.02

647,768,000
בשנת 2019 תקציב בינוי תשתיות, פיתוח הוא ₪683,141,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪647,768,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪11,328,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪659,096,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪232,309,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪650,187,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪587,846,534
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?