דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מגורמי חוץ - בבינוי אגפי שיקום - סיוע קרן הלנברג

67.19.06.10

-
בשנת 2016 תקציב הכנסות מגורמי חוץ - בבינוי אגפי שיקום - סיוע קרן הלנברג לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪-11,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2014 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)