דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1999 תקציב השתתפות מסעיף 24 במערכת פיננסית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-4,300,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?