דלג לתוכן עיקרי
67.05.01.04

העברת הכנסות מאשפוז לפרוייקט המחשוב המרכזי

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פרוייקט מיחשוב מרכזי (תחת תחום פרוייקט מיחשוב מרכזי בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב העברת הכנסות מאשפוז לפרוייקט המחשוב המרכזי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?