דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד לענייני גמלאים

67.03.02.15

-1,000,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות משרד לענייני גמלאים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?