דלג לתוכן עיקרי
67.03.02.08

הכנסות מגורמי חוץ בפסיכיאטריה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית סקטור ממשלתי (תחת תחום תשתיות בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הכנסות מגורמי חוץ בפסיכיאטריה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?