דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מגורמי חוץ לתוכנית חיזוק הצפון

67.02.06.09

-
בשנת 2016 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לתוכנית חיזוק הצפון לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪-8,000,285
תקציב זה פעיל בין השנים: 2012 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)