דלג לתוכן עיקרי
67.02.06.09

הכנסות מגורמי חוץ לתוכנית חיזוק הצפון

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תוכנית חיזוק הצפון (תחת תחום בנית מבנים לשרותים בסעיף משרד הבריאות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לתוכנית חיזוק הצפון לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?