דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סגירת פערים במבנה הדרוזי והצ'רקסי

67.02.04.03

8,245,000
בשנת 1997 תקציב סגירת פערים במבנה הדרוזי והצ'רקסי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,245,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?