דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2002 תקציב סגירת פערים במגזר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪1,541,415
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?