דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2014 תקציב בינוי טיפות חלב במגזרי מיעוטים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪83,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2012 עמד על ₪146,632
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)