דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העברת הכנסות מאשפוז למבנים לשרותים רפואיים ומשקיים

67.02.02.08

-
בשנת 2014 תקציב העברת הכנסות מאשפוז למבנים לשרותים רפואיים ומשקיים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪-29,230,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)