דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד החינוך בבניית כתות במוסדות פסיכאטריים

67.01.02.12

-4,000,000
בשנת 2002 תקציב השתתפות משרד החינוך בבניית כתות במוסדות פסיכאטריים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-4,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?