דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העברת הכנסות מאשפוז לשחלוף מחלקות אשפוז בפסיכיאטריה

67.01.02.07

-
בשנת 2010 תקציב העברת הכנסות מאשפוז לשחלוף מחלקות אשפוז בפסיכיאטריה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪-11,615,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)