דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2010 תקציב ביה"ח ממשלתיים הוא ₪8,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪27,365,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪23,615,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪7,587,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪3,045,492
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2010.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?