דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב בריאות הוא ₪902,912,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪60,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪962,912,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪103,868,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,617,060,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪636,869,229
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?