דלג לתוכן עיקרי
60.08.01

רזרבה לעמידה ביעדים

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום רזרבה בסעיף חינוך.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2019 תקציב רזרבה לעמידה ביעדים הוא ₪84,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?