דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד החינוך לתוכנית פתוח אכסניות הנוער

60.06.01.13

2,500,000
בשנת 1997 תקציב השתתפות במשרד החינוך לתוכנית פתוח אכסניות הנוער לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?