דלג לתוכן עיקרי
60.06.01.04

מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי

תקציב מאושר: 9,500,000
תקנה תקציבית בתכנית חידוש מבנים במערכת (תחת תחום חידוש מבנים בסעיף חינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪9,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪14,486,993
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)