דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2022 תקציב מענקים להצטידות הוא ₪14,895,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,805,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪2,347,500
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2022.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?