דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בנית אולמות ספורט בבתי

60.02.12

10,486,000
בשנת 1999 תקציב בנית אולמות ספורט בבתי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,486,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪18,196,220
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1999.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?