דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד המשנה לראש הממשלה

60.02.10.26

-300,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות משרד המשנה לראש הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-300,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?